Wat is patient engagement en wat betekent dit voor uw organisatie?

Patient engagement is een emotionele binding en de betrokkenheid van de patiënt binnen het zorgproces. Betere patiëntbetrokkenheid bevordert het vertrouwen tussen patiënten en de zorgprofessionals en is van belang voor het behouden van de continuïteit van de zorg. Natuurlijk bestaan ook financiële overwegingen die zorginstellingen zullen motiveren hun best te doen om met de patiënt in contact te komen en om hen gelukkig en tevreden te houden met de zorg die zij ontvangen. Dit is een belangrijk onderdeel van het succes van uw organisatie op lange termijn.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat patiënten die zich actief bezighouden met hun zorgproces, betere klinische uitkomsten hebben. Daarnaast blijkt dat zorgorganisaties die de nadruk leggen op betrokkenheid van de patiënt de productiviteit en de tevredenheid van de patiënt kunnen verbeteren. Grotere betrokkenheid bij de gezondheidszorg leidt tot betere gezondheidsresultaten, aldus de Healtcare Information and Management Systems Society (HIMSS).

Wat we daaruit kunnen concluderen is dat patient engagement een breed begrip is met veel kenmerken die het belang van de patiënt voorop stellen. Maar wat levert het nu daadwerkelijk op?

  • Patiënten hebben een hogere klanttevredenheid wanneer zij realiseren dat uw organisatie meer tijd en middelen besteedt om met hen in contact te komen;
  • Een zorginstelling die volledig verbonden is met patiënten werkt efficiënter: van het gebruik maken van follow-up bezoeken tot het gebruik maken van het patiëntportaal. Dit zorgt voor snellere en eenvoudigere communicatie;
  • Wanneer patiënten zijn of haar eigen gegevens invoeren via patiëntportalen, kunnen zorgverleners efficiënter werken;
  • Patiënten die toegang hebben tot een patiëntportaal en die meer tijd, aandacht en nuttige informatie van uw team ontvangen, zullen uiteraard gelukkiger zijn met de diensten die zij ontvangen;
  • Doordat patiënten zelf meetwaarden vast kunnen leggen, zal de zorgverlening beter op de specifieke situatie van de patiënt zijn afgestemd. Ook kan inzicht verkregen worden waardoor  meer concrete en uitgebreide zorg geboden kan worden.

Op deze manier moedigt u betrokken patiënten aan om bij uw organisatie te blijven, niet alleen voor regelmatige controles en gerelateerde vervolgbezoeken, maar ook voor de langere termijn. Dit zal natuurlijk de winstmarge verbeteren.

Wat kan Beter Healthcare hierin betekenen?

Beter Healthcare is een dienstverlener die faciliteert in het ontwikkelen en inrichten van het optimale proces, de workflow gezien vanuit zorgprofessional én patiënt binnen zorginstellingen. Onze experts hebben jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en het uitvoeren van diverse procesanalyses binnen diverse zorginstellingen.

Met de opgedane ervaring kunnen onze consultants begeleiding bieden en organisaties op verschillende manieren ondersteunen:

  • Adviseren met betrekking tot strategie en/of plan van aanpak met betrekking tot patient engagement;
  • Uitvoeren van quickscans;
  • Een businesscase opstellen;
  • Verbeterpunten in kaart brengen ten behoeve van optimalisatie van patient engagement;
  • Uitvoeren van projectleiding/voortgangsbewaking.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons op via info@beterhealthcare.nl of via 088-4558600.