Medicatieveiligheid is een belangrijk topic binnen de hedendaagse gezondheidszorg. Medicatieveiligheid gaat over het borgen van juist gebruik door zorgverleners en instellingen en om de kwaliteit van deze geneesmiddelen te bewaken. Onlosmakelijk zijn hieraan verbonden het elektronisch voorschrijven, de medicatiebewaking, uitgifte door apothekers, een actueel medicatieoverzicht, therapietrouw bij de patiënt en accurate toedienregistratie.

De G-Standaard

Ter ondersteuning van het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen is er de G-Standaard van Z-Index. De G-Standaard is een nationale databank met geneesmiddeleninformatie. In Nederland maken alle medische specialisten, zorgverzekeraars, apotheekhoudende huisartsen en apothekers gebruik van de G-Standaard. Deze wordt maandelijks bijgewerkt met actuele informatie.

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s)

Om een betere medicatiebewaking te realiseren, zijn sinds 2017 Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB) in het leven geroepen. Deze nieuwe vorm van farmaceutische bewaking is belangrijk omdat er steeds meer mensen zijn met diverse aandoeningen waarvoor er meerdere geneesmiddelen gebruikt worden.

Het huidige apotheekinformatiesysteem beschrijft vaak met interacties de (negatieve) wisselwerking wanneer meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd of kort na elkaar worden verstrekt. Hierbij wordt alleen gekeken naar de geneesmiddelen die een patiënt gebruikt voor het genereren van een melding in het systeem. MFB’s gaan daarbij nog een stapje verder: MFB’s maken het mogelijk meerdere patiëntkenmerken op een structurele manier te combineren. Zo wordt leeftijd, geslacht, aandoening(en), contra-indicatie(s), lab-waarde(n) en de diverse medicatie in acht genomen. Daarnaast wordt met MFB’s gecontroleerd op missende medicatie. Door de komst van MFB’s is de farmaceutische zorg veel meer toegespitst op de patiënt en zijn/haar persoonlijke kenmerken.

Hoewel MFB’s al sinds april 2017 beschikbaar zijn, wordt het gebruik ervan nu pas relevant voor de meeste gebruikers aangezien de huidige interactiebestanden van het apotheekinformatiesysteem per 1 november 2020 niet meer beschikbaar zullen zijn.

Wij ondersteunen u graag!

Bent u al klaar voor deze verandering? En is uw proces up-to-date?

Beter Healthcare kan u helpen bij het (her)inrichten van interactiebestanden naar de nieuwe MFB-standaarden. Wij kennen de Nederlandse apotheker applicaties, hebben verstand van de G-standaarden en ervaring met het koppelen van applicaties. Wij kunnen namens de apotheek de projectleiding nemen, afspraken maken met uw leverancier en zorgen voor borging van de processen en training van personeel. Alles wat nodig is om vóór 1 november 2020 gereed te zijn in het belang van patiëntveiligheid.

Wilt u weten waar Beter Healthcare u kan ontzorgen? Wij lichten onze dienstverlening met alle plezier nader toe in een vrijblijvende (telefonische) afspraak. Voor vragen en/of een afspraak: neem contact met ons op! Wij staan u graag te woord.