Beter Health Intelligence

In zorg ICT-systemen ligt een schat aan informatie verborgen. Helaas blijft veel van de beschikbare data nu nog ongebruikt, bij gebrek aan de juiste kennis en technieken om deze om te zetten in betekenisvolle informatie.

Wilt u meer uit uw data halen? Met Beter Health Intelligence bundelen wij onze diensten op het gebied van:

 • Business Intelligence (BI)
  Het omzetten van data in relevante informatie.
 • Artificial Intelligence (AI)
  De inzet van zelflerende systemen voor het interpreteren en verwerken van gegevens.

Hiermee bieden wij innovatieve oplossingen voor veelvoorkomende uitdagingen in zorgorganisaties. De data uit uw eigen ICT systemen ligt aan de basis van al deze oplossingen. De visie van Beter Health Intelligence: met verstand van ICT én data uw zorg verbeteren.

Onze dienstverlening

Onze experts hebben niet alleen verstand van ICT en data analyse, maar weten bovendien precies hoe zorgprocessen in elkaar steken en waar veelvoorkomende verbeterpunten zitten in zorgorganisaties.

Samen inventariseren wij waar de behoefte ligt in uw organisatie om daarbij een passende analyse te selecteren of ontwerpen. Onze data-analisten hebben diepgaande kennis van de verschillende EPD systemen en weten daardoor de juiste gegevens uit uw systeem te halen. Die zetten wij om in betekenisvolle informatie; de kennis en inzichten die hieruit volgen vertalen wij in concrete aanbevelingen voor optimalisatie van uw processen.

Vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij de uitvoering van het optimalisatietraject dat hieruit volgt. Tevens helpen wij u bij de implementatie van analyses en AI algoritmen, zodat deze een vast onderdeel worden van uw systeem. Zo maakt u geen eenmalige verbeterslag, maar helpen wij uw organisatie om continue te blijven ontwikkelen en innoveren.

Enkele voorbeelden van onze diensten binnen Beter Health Intelligence:

 • Optimalisatie poliplanning
  Op basis van data analyse en wetenschappelijke inzichten helpen wij u de poliplanning te optimaliseren. Deze dienstverlening noemen wij Beter Planning. U leest hier meer over Beter Planning.
 • AI proeftraject
  Samen met u zetten wij een proeftraject op om een AI algoritme te ontwikkelen voor een veelbelovende praktische toepassing binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld om uw systeem op een slimme manier zelf gemiste ICC registraties op te laten sporen, of andere uitdagingen op het gebied van efficiënter werken of verminderen van de registratielast.

AI en BI als onderdeel van uw ICT strategie

Wilt u AI en BI echt onderdeel maken van uw ICT strategie? Beter Healthcare kan u ondersteunen met het formuleren van een breed gedragen strategie die aansluit bij uw organisatie. Samen stellen wij de beoogde doelen en uitkomsten vast en bepalen wij de nodige randvoorwaarden. Als onderdeel van het proces kunnen onze professionals u tevens ondersteunen bij het opzetten van een gespecialiseerde interne afdeling of kenniscentrum.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op!