De Nederlandse overheid is voorstander van het zinvolle gebruik van data. Data is van de belangrijkste elementen bij het realiseren van verbeteringen van de gezondheidszorg.

Wat houdt het in?

De term ‘datagedreven zorg’ is veelomvattend. Wat houdt het precies in? Het betreft onder meer:

Het verzamelen van data.
Bijvoorbeeld in EPD /ECD- systemen, domoticasystemen, zelfmeetapparatuur en (mobiele) applicaties die inzicht geven in beweeg-, eet- of leefpatronen.

Het inzichtelijk maken van data voor zorgverleners en patiënten/ cliënten en andere belanghebbenden.
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) speelt een belangrijke rol in het betrekken van de patiënt/ cliënt in het zorg- behandelproces.

Het maken van beslissingen en het handele op basis van data ter verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.
Bijvoorbeeld op basis van informatie uit het EPD /ECD. Beslissingen kunnen handmatig gemaakt worden door de mens, maar ook worden geautomatiseerd door een algoritme.

Het leren van bepaalde trends die waargenomen worden in de historische data van grote groepen patiënten en/of cliënten.
Deze inzichten kunnen gebruikt worden om in de toekomst alerter te reageren op incidenten of om optimale behandelopties voor gewenste resultaten in kaart te brengen.

Het leren en voorspellen van gebeurtenissen door real-time gemeten data te linken aan geleerde trends en oorzakelijke verbanden uit grote hoeveelheden historische data.
Met name ook door deze te combineren met andere data uit geografie, weer etc.

Subthema’s betreffende het onderwerp ‘datagedreven zorg’ zijn: