Zorgdomein en specialistenbrieven

Beter Healthcare verzorgt de aansluiting van de externe verwijzingen en verwijsbrieven op het ZIS. Denk hierbij aan directe afspraken, aanvragen en wachtlijst vulling.

Specialisten brieven

Door de NHG zijn de volgende logische momenten in het proces voor communicatie tussen huisartsen en specialisten geïdentificeerd:

Klinisch Eerste brief Eventueel vervolgbrief
   Voorlopige ontslagbrief         Eventueel nagekomen uitslag       
     Eventueel afrondingsbrief
Poliklinisch Eerste brief Zo nodig operatiebrief
    Zo nodig overplaatsingsbericht
  Voorlopige ontslagbrief    Eventueel nagekomen uitslag
    Eventueel afrondingsbrief
    Eventueel overlijdensbrief
 SEH / dagopname         Voorlopige ontslagbrief     
  Afrondingsbrief Eventueel nagekomen uitslag

(Bron: NHG specialistenbrieven HASP)

Beter Healthcare heeft onder meer ervaring met het aansluiten op externe verwijzers zoals bijv. zorgdomein, communicatie van en naar het lab en het ondersteunen bij communicatie tussen huisartsen en het ziekenhuis.