Uitwisseling van informatie met PGOs stap dichterbij

Oktober 2017 – VIPP – De Basisgegevensset Zorg is gereed!

De Nederlandse zorg is weer een stap dichterbij de uitwisseling van (medische) informatie met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) waarmee de patiënt meer regie kan nemen over zijn/haar eigen gezondheid.

Nictiz heeft recentelijk de volledige Basisgegevensset Zorg gereed gemaakt voor gegevensuitwisseling met o.a. Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor wordt het ook mogelijk om diagnoses, verrichtingen of geplande zorgactiviteiten gestandaardiseerd uit te wisselen met PGO’s. Deze uitwerking was nodig om invulling te geven aan een onderdeel van de A2 module binnen VIPP. Door middel van het VIPP-programma worden zorginstellingen in staat gesteld (ondersteund door een subsidietraject) versneld informatie-uitwisseling te organiseren tussen zorgverleners en patiënt en zorgverleners onderling. De subsidieaanvraag van VIPP2 voor categorale instellingen is per 1 oktober afgesloten. Daardoor zullen deze instellingen nu ook volop aan de slag gaan met het opstarten van activiteiten om de doelstellingen te behalen. De deadlines per module zijn strak. Door alle ziekenhuizen en instellingen moet hard gewerkt worden om aan de doelstellingen van VIPP te voldoen. 

Beter Healthcare is met haar dienstverlening op verschillende vlakken actief betrokken bij de implementatie van het VIPP-programma. Hierin kunnen wij u ondersteunen bij de in te richten processen binnen de standaarden (BGZ, Medicatieproces en MedMij). Daarnaast kunnen wij u helpen met de specifieke deelvragen bij de inrichting van een patiënten- of zorgverlenersportaal. Tevens kunnen wij een compliance toets met betrekking tot de zorginformatiebouwstenen uitvoeren.


Wilt u meer informatie over onze dienstverlening rondom VIPP?
Neem dan contact op via telefoon 088 455 8600 of info@beterhealthcare.nl

Gaarne ondersteunen wij u in dit ambitieuze en uitdagende programma ter bevordering van “patient als partner” in het zorgproces.  

Bron Nictiz: https://www.nictiz.nl/nieuws/volledige-basisgegevensset-zorg-geschikt-gemaakt-voor-uitwisseling-met-persoonlijke-gezondheidsomgevingen