VIPP Patient In Regie

 

 

 

Beter Healthcare onderzoekt de voortgang van VIPP doelstellingen voor ziekenhuizen

Innoveren gaat moeilijk alleen, vandaar dat naast de VIPP werkgroep bredere samenwerkingsverbanden worden aangegaan zoals in RSO (Regionale Samenwerkingsorganisatie). Dat werpt haar vruchten af, zoals bij RSO Zuidoost-Brabant waar men als eerste medicatievoorschriften van de tweede naar de eerste lijn gaat versturen... Maar hoe staat het bij u?

 

Door het VIPP-programma kunnen ziekenhuizen (VIPP 1), revalidatie centra en categorale instellingen (VIPP 2) in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Op deze wijze wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Denk hierbij aan lab- of andere onderzoek uitslagen, specialisten-brieven en medicatiegegevens. Hiermee kan de patiënt zich goed voorbereiden op een gesprek met de dokter en zal deze beter geïnformeerd zijn over zijn/haar eigen gezondheid. De dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen in behandeltrajecten. Anderzijds zal een arts zich, met de beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens, beter kunnen voorbereiden op het bezoek van de patiënt.

Standaarden

VIPP sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er in dit programma geen nieuwe standaarden worden ontwikkeld, maar dat wordt aangesloten bij landelijke standaarden, waaronder:  
•    Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron);
•    standaarden medicatie-proces (programma medicatieproces);
•    standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij-programma).

1 juli 2018 was een belangrijk moment in het VIPP programma: het eerste auditmoment voor de A en B modules. Bij de audit werd getoetst of het ziekenhuis terecht de aangevraagde subsidie heeft ontvangen. Een aantal goedkeuringen zijn de afgelopen tijd reeds binnen gekomen. Dit aantal zal nog stijgen omdat de deadline voor B1 uitgesteld is tot 1 december 2018.

Echter, in hoeverre zijn doelstellingen haalbaar in het spanningsveld van ICT, procedures en de organisatie? Om te zien waar ziekenhuizen momenteel staan met betrekking tot het VIPP programma, heeft Beter Healthcare een onderzoek uitgevoerd. Daarbij was het interessant om zowel de succesfactoren als de pijnpunten mee te nemen.

Wilt u meer lezen over het referentieonderzoek dat Beter Healthcare heeft uitgevoerd voor VIPP en Medicatieveiligheid? Dan verwijzen wij u graag door naar het onderzoeksrapport dat hier  te downloaden is.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons op via info@beterhealthcare.nl of via 088-4558600