change management 950 x 320

Verandermanagement

De meeste systemen hebben vaak al bewezen bij andere organisaties dat ze functioneren. Toch blijkt het invoeren van nieuwe systemen elke keer weer een probleem. Het is de mens eigen om weerstand te tonen bij vernieuwingen. Het is een begrijpelijke reactie die voortkomt uit onzekerheid. Verandermanagement is het vak om deze weerstand om te buigen naar draagvlak en acceptatie.

Wij begeleiden de ICT projecten ook aan de organisatiekant. Dit doen wij op een aantal vlakken

  • Proces: door een grondige analyse van de processen: het huidige proces, de knelpunten in het huidige proces en het toekomstige proces. Het is belangrijk om hierin de gebruikers te betrekken, hiermee wordt inzicht en begrip gecreëerd.
  • Communicatie: het is belangrijk om te communiceren over het proces (project); wanneer gebeurt er wat. Maar ook over de inhoud; wat verandert er en wat is de impact voor (mijn) werkproces.
  • Opleiding: het is bewezen dat een goede opleiding cruciaal is in de acceptatie van nieuwe systemen. Wij zetten deze opleidingen op vanuit het proces, daarmee krijgen de gebruikers een beter beeld van hun rol, verantwoordelijkheid en betekenis in het totale proces
  • Draagvlak: alle voorgenoemde stappen zijn nodig om draagvlak te creëren. Daarnaast is het belangrijk om het informele circuit te betreden. We gaan op zoek naar de informele leiders en spreken de taal van de gebruikers / afdelingen. We zoeken de mensen op en bespreken met hen de verandering. Door al deze zaken creëren we draagvlak in de organisatie.

Zo kunnen wij u ondersteunen om succesvol veranderingen te implementeren.