Sturing verantwoording 950 x 320

Sturing en verantwoording

Bedrijfsinformatie: voor alle niveaus

Bedrijfsinformatie bestrijkt een breed speelveld: van de Raad van Bestuur tot verpleegkundige of doktersassistent op de vloer. Velen denken bij bedrijfsinformatie alleen aan management-rapportage, waarbij de productie van vorige maand centraal staat. Voor een ziekenhuis zijn kwaliteitsaspecten eigenlijk misschien nog wel belangrijker, maar vaak worden zaken als wachttijden en verpleegkundige indicatoren toch naar het tweede plan geschoven. Wat daarnaast bovendien vaak vergeten wordt, is de presentatie van dezelfde cijfers op afdelings- en individueel niveau en bij voorkeur als er nog gehandeld kan worden. Juist dan kan er nog ter plekke op gestuurd worden en de uitkomsten verbeterd worden.

 

Nieuw EPD, en dan?

Op het moment dat het ziekenhuis besluit een van haar bronsystemen te veranderen betekent dat ook wat voor Bedrijfsinformatie. De verandering is heel groot als er een geïntegreerd EPD wordt aangeschaft. Bijna alle data moet opnieuw worden ontsloten en toch ook net iets anders gemodelleerd. Er is echter nog een verandering die vaak wordt onderschat: tegenwoordig bieden de EPD systemen ook veel mogelijkheden om in het systeem rapporten te tonen. Dit kan workflow-ondersteunend zijn, maar ook management-informatie. Dit geeft veel mogelijkheden, maar dus ook veel keuzes: wat rapporteer je waar? En als je dat besloten hebt: hoe zorg je dat de rapportages onderling consistent zijn?

 

“Wat wil je zien?”

Een ander terugkerend fenomeen bij het herinrichten van bedrijfsinformatie is de vraag binnen de organisatie uitzetten welke rapporten je wil zien, vergezeld van lijsten met mogelijke rapporten. Te vaak zien veel mensen dan door de bomen het bos niet meer en komen ze er pas na go-live achter wat ze willen. Deze vraag is dus niet meer dan een beginpunt, waarin met de gebruiker wordt meegedacht over welke aspecten belangrijk zijn voor dit ziekenhuis en deze afdeling en welke stuurparameters daarbij horen.

Beter Healthcare heeft vanuit diverse inrichtingen en ziekenhuizen ervaring met het definiëren van de vraag en de bijbehorende uitwerking in de vorm van rapportages, real-time overzichten etcetera. Wij kunnen u op al deze vlakken ondersteunen.