project management 950 x 320

 Projectmanagement

project in en met de organisatie

In de complexe omgeving van de zorg gaan projecten over meerdere facetten. Naast de formele organisatie heeft ook de informele organisatie zeggenschap en invloed op beslissingen. Onze projectmanagers hebben veel ervaring in zorginstellingen, vanuit de 'werkvloer' tot aan de advies kant, waardoor zij als geen ander de organisatie kunnen doorgronden, begeleiden en sturen bij projecten en weten wie de key-spelers zijn. 

Rollen

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen in de rol van programma manager, projectmanager, (deel)projectleider of als verandermanager bij zowel complexe als eenvoudige (deel)projecten.

METHODIEKEN

Voor verschillende projectdoelen en -vormen zijn verschillende projectmethodieken beschikbaar, zoals bijvoorbeeld SCRUM of de Watervalmethode voor systeemontwikkeling en PRINCE2 voor algemene projectbeheersing. Aan het begin van een project adviseren wij wat de optimale beheersmethode voor uw specifieke project is. Vervolgens voeren wij samen met de organisatie een risicoanalyse uit om zo de projectopdracht te vertalen in een beheersbaar plan, waarin heldere afspraken over scope, wijzigingen en rapportage zijn opgenomen.

COMMUNICATIEVE KRACHT

Gebruikers binnen de organisatie  betrek je door veel te communiceren, vragen te stellen en te informeren. Zo creëren we draagvlak van hoog tot laag. Sociale vaardigheden zijn hierbij cruciaal. De medische branche is mondig en als projectmanager moet je een schaap met vijf poten zijn. Onze projectmanagers worden streng beoordeeld op hun bijzondere communicatieve kracht. Zij verstaan zich even makkelijk met eindgebruikers als bestuurders als medische staf.