105929993 950x320

Na een succesvolle uitrol van het EPD heeft het Flevoziekenhuis de volgende stap genomen in digitale ondersteuning van haar processen binnen het ZIS, namelijk de ondersteuning van de OK processen, aanvraag, planning, per-operatieve registratie en afhandeling. Hiertoe is een beproefde inrichting vanuit een ander ziekenhuis overgenomen.

Beter Healthcare heeft deze implementatie begeleid en hierin samen met het Flevoziekenhuis zorg gedragen voor de ontvlechting vanuit het bron-ziekenhuis, de implementatie in inpassing in het ZIS/EPD van het Flevoziekenhuis en ondersteuning bij gebruikerstesten en uitrol en livegang.