Proces modellering Atrium MC 950 x 320

Procesoptimalisatie Atrium MC

September 2014 - In het kader van procesoptimalisatie hebben wij voor de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van het Atrium MC in Heerlen de registratieprocessen rondom een 2-tal klinische registraties in kaart gebracht.

Op basis van observatie, interviews en evaluatierondes zijn alle stappen in het proces chronologisch in kaart gebracht. Hierbij is benoemd welke rollen betrokken zijn bij de processtap, wie verantwoordelijk is en welke data(set) gebruikt wordt. Dit is vervolgens in een gestructureerde procesflow weergegeven.

Op basis van deze flow zijn na analyse voorstellen richting de organisatie gedaan voor optimalisatie. Deze voorstellen werden waar mogelijk overgenomen in het werkproces  teneinde het gehele proces van de betreffende klinische registraties beter te kunnen evalueren.