pdms 950x320

ondersteuning bij de selectie en implementatie van een PDMS

De vervanging of eerste implementatie van een PDMS (Patiënt Data Management Systeem) binnen de afdelingen OK, SEH, IC en Anesthesie is een complex project. Het blijkt vaak dat afdeling-overstijgende kritische patiëntprocessen en ICT tussen SEH, Anesthesie / OK en IC onvoldoende op elkaar zijn afgestemd.  Bij vrijwel alle ziekenhuizen bestaat de essentiële behoefte om efficiënter en effectiever patiëntinformatie te delen over de kritische zorgafdelingen.

Wij ondersteunen u bij het in kaart brengen van uw kritische zorgprocessen. Brengen de huidige knelpunten in kaart en welke informatie beschikbaar moet zijn bij de overdrachtsmomenten. Met deze informatie bent u in staat om een juiste pakketkeuze te maken en  vervolgens kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van het pakket en het benodigde verandermanagement.