ordercommunicatie 950 x 320

 Ordermanagement raakt de hele organisatie

Ordermanagement of ook wel aangeduid als Ordercommunicatie is een van de kernprocessen van een zorginstelling. Ordering, bijvoorbeeld de aanvraag van een bloedonderzoek bij het lab, is nu nog vaak een papieren proces. Ordercommunicatie automatiseert dit traject, zodat de aanvraag en de uitslag binnen het ZIS (dossier) zichtbaar zijn. 

Doordat de aanvraag digitaal in het ontvangende systeem komt (Labsysteem, radiologie systeem, afspraken systeem) kan zowel een kostenbesparing als een kwalitatieve verbetering worden gerealiseerd. Immers, handgeschreven aanvragen hoeven niet meer geïnterpreteerd of nagebeld te worden. Daarnaast kan het aanbod van de aan te vragen verrichtingen dynamisch worden gestuurd, waardoor de zorgprofessional beter in zijn/haar proces ondersteund wordt.

De invoering van elektronische ordercommunicatie is ingrijpend, omdat dit bijna alle onderdelen van de ziekenhuisorganisatie raakt. Naast de organisatorische veranderingen (wie mag waar wat aanvragen) zijn ook wijzigingen in de infrastructuur te verwachten (plaatsing van scanners, printers etc.).