Operatie complex

Operatie complex (OK/CSA)

Op het OK complex is het van cruciaal belang om de relevante en meest actuele gegevens over patiënten en de uit te voeren ingreep inzichtelijk te hebben. Deze gegevens worden op diverse momenten in het proces gebruikt: bij diagnosticeren, het doen van de aanvraag, de planning van de operatie, bij de uitvoering van de ingreep (peroperatieve registratie) en administratieve verwerking en afhandeling.

Pre-operatief

Het vastleggen van informatie die relevant is om het hele operatie proces goed en efficiënt te laten verlopen vindt op diverse plaatsen in het ziekenhuis plaats. Dit begint bij het eerste contact met de patiënt op de polikliniek. Na diagnose wordt de operatie en bijbehorende opname en pre-operatieve onderzoeken aangevraagd. Bij akkoord wordt de operatie gepland, inclusief controles op bijvoorbeeld beschikbaarheid van benodigd materiaal (zoals apparatuur, instrumenten en eventuele implantaten) of de beschikbaarheid van een bed.

Per-operatief

Op de dag van de operatie wordt op diverse plekken gegevens bijgehouden. Voor het beginnen worden controles zoals de SURPASS uitgevoerd. Gedurende de operatie worden  de gegevens over de operatie zelf (team, tijden en controle registraties zoals het tellen van gazen en bijvoorbeeld de POWI (post-operatieve wond infectie) geregistreerd. Daarnaast wordt het verbruik van materialen (zowel voor voorraad management als voor recall doeleinden)  bijgehouden.

Post-operatief

Na het uitvoeren van de operatie stelt de specialist het Operatie verslag op, wordt de werkelijk uitgevoerde ingreep geregistreerd voor verdere financiële afhandeling en worden eventuele complicaties geregistreerd.

In dit hele traject is uitwisseling van gegevens tussen deelgebieden van belang, van monitoring op de verkoever, overdracht naar de verpleegafdeling tot aan voorraad management.

Een goed OK systeem biedt ook inzicht in het gebruik van het OK complex en is een hulpmiddel bij het optimalisering van de rooster bezetting en bij het uitgeven van de tijdsbudgetten aan de specialismen voor het komende jaar.

CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling)

Op de CSA is het van belang om enerzijds kosten effectief te werken; met een zo klein mogelijke voorraad een zo groot mogelijk aantal ingrepen te ondersteunen. Anderzijds is het bewaken van de kwaliteit van het CSA proces belangrijk voor de patiëntveiligheid.Dit kan worden bereikt door oa. de omloop van netten en instrumenten verhogen, zodat tussen gebruik en het proces van schoonmaken, steriliseren en klaarleggen een minimale tijd zit.

Inzage in gemiddelde omlooptijden, real-time informatie over de beschikbaarheid (plaats en houdbaarheid) van het materiaal en flexibele inzet door bijv. leen instrumentarium zal de planning van de operaties optimaliseren.

De consultants van Beter Healthcare hebben op deze gebieden veel ervaring vanuit de praktijk op de OK tot aan de optimalisatie van processen en betrokkenheid bij ontwikkeling en implementatie van ondersteunende ICT applicaties.