Strategie 950 x 320

HEALTHCARE IN BEWEGING

PROCESSTURING, BUDGETBEWAKING, TRANSPARANTIE

De zorgsector staat voor stevige uitdagingen: verbeteren van de patiëntenzorg, beheersen van kosten en voldoen aan regelgeving van de overheid. Daarbij klinkt de roep om transparantie steeds luider, mede in het licht van een groeiende invloed van de zorgverzekeraars. Het verlenen van zorg, een marktconforme en klantgerichte werkwijze en de opgave om tot in detail verantwoording af te leggen over verrichte werkzaamheden, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit vraagt om een solide IT-basis in de vorm van een volledig geïntegreerd systeem.

PROCES IS LEIDEND

Beter Healthcare is geen productleverancier. Wij zijn allereerst een dienstverlener en we doen veel meer dan inrichten van systemen. Het gaat ons erom de organisatie daadwerkelijk te faciliteren in het gebruik ervan. De focus ligt op het optimale proces, de workflow gezien vanuit medewerker én patiënt. Dan worden ook de efficiencyslagen gemaakt waar het bijvoorbeeld het EPD op mikt en maak je een snellere en betere zorgverlening mogelijk. Bovendien, het EPD is sterk in ontwikkeling en evolueert van simpele ‘kijkdoos’ tot een beslissingsondersteunend systeem. Elke nieuwe functionaliteit moet zijn inbedding vinden in de organisatie, en dat vergt keer op keer een intensieve begeleiding.

FOCUS OP MENSEN

Beter Healthcare is veel meer dan een implementatieteam. Bij implementaties en projecten richten de consultants zich niet alleen op het behalen van efficiencyvoordelen en managementcontrole, maar ook op de sociale omgeving. Daarnaast hebben zij oog voor de informele werkprocessen.

Daarom verzorgen we ook het verandermanagement. Het gaat erom gebruikers te ondersteunen bij de interactie tussen werkproces en systeem, alleen zo kan ICT haar rol in het proces naar betere zorg vervullen. Onze consultants combineren hun omvangrijke expertise met een sterke focus op de gebruikersorganisatie en de mens hierbinnen. Met volop projectervaring in de zorg weten we hoe je de organisatie meekrijgt.