Selectietraject 950 x 320

Ondersteuning selectietraject

De keuze voor een nieuw softwarepakket (instelling omvattend zoals EPD, ECD, ERP of een deelapplicatie zoals een labsysteem etc.) is een belangrijke beslissing voor een zorginstelling. Doorgaans wordt deze keuze voor 5 jaar of langer gemaakt. Daarbij gaat het om grote investeringen in menskracht en geld. Reden genoeg om dat gedegen te doen. De laatste jaren zijn er immers meerdere voorbeelden van falende implementaties.

Wij adviseren te starten met een procesanalyse vanwege twee redenen. Eén om de (gewenste) procesondersteuning duidelijk in beeld te hebben. Twéé, en zeker niet onbelangrijk als onderdeel van het verandermanagement, om de gebruikers te betrekken in het proces van verandering wat het nieuwe softwarepakket met zich mee zal brengen. 

Tijdens de interviews en workshopsessies worden de processen en de daarbij behorende eisen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt het PvE  - Pakket van Eisen uitgewerkt.

Verder kunnen wij uw organisatie ondersteunen tijdens het gehele RFI en RFP traject: demonstraties, referentiebezoeken, beoordeling van leveranciers, RFP beantwoording en het uitwerken en presenteren van het advies aan de Raad van Bestuur. 

Ook hebben we veel ervaring in het onderhandelen van de overeenkomsten die de grondslag moeten vormen van de samenwerking tussen u en de (beoogde) leverancier(s).