Informatie uitwisseling 950 x 320

Systeem integratie in de gezondheidszorg

Informatie uitwisseling binnen het ziekenhuis loopt van communicatie tussen modules, applicaties, modaliteiten binnen de instelling tot aan informatie uitwisseling tussen zorginstellingen en/of naar andere instanties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (internationale) communicatie standaarden zoals HL7, Edifact, IHE, Dicom etc. Deze communicatie kan direct verlopen of via tussenkomst van bijvoorbeeld het LSP (Landelijk SchakelPunt). Voorbeelden hiervan zijn onder meer (huisartsen)brieven, verwijzingen, uitslagen en aanvragen, onderzoeksverslagen en uitwisseling van medicatie gegevens.

 

De gezondheidszorg beweegt continu mee met nieuwe ontwikkelingen (zoals LSP zorgtoepassingen, eHealth etc.) die veelal vanuit de overheid worden geïnitieerd en gestimuleerd. Daarnaast wordt door de verspreiding van de zorg voor de patiënt de communicatie tussen de verschillende lijnen (1e, 2e en 3e) steeds van groter belang.

Om de nieuwe ontwikkelingen te adopteren en de complete zorgketen te ondersteunen is integratie van de gegevens en de koppelingen tussen verschillende systemen van cruciaal belang. Die koppelingen dienen betrouwbaar, veilig, duurzaam en op basis van landelijk geadapteerde standaarden te zijn.

Beter Healthcare helpt u graag om de nieuwe integratie ontwikkelingen tijdig te adopteren en de regie over de gegevens uitwisseling te houden. Bij het integreren van deze onderdelen, is de achterliggende architectuur zeer belangrijk. Hoe kun je gegevens op een zo eenduidig mogelijke wijze tussen verschillende entiteiten communiceren?

Door de kennis van onze consultants over integratie standaarden en tools te combineren met de diepgaande kennis over de meest gebruikte systemen in de gezondheidszorg, kunnen wij u hierin ondersteunen van het schetsen van de architectuur tot aan het uitvoeren van de benodigde technische werkzaamheden.