Informatie uitwisseling 950 x 320

Gegevensuitwisseling in de zorg

Informatie uitwisseling binnen het ziekenhuis loopt van communicatie tussen modules, applicaties, modaliteiten binnen de instelling tot aan informatie uitwisseling tussen zorginstellingen en/of naar andere instanties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (internationale) communicatie standaarden zoals HL7, Edifact, IHE, Dicom etc. Deze communicatie kan direct verlopen of via tussenkomst van bijvoorbeeld het LSP (Landelijk SchakelPunt). Voorbeelden hiervan zijn onder meer (huisartsen)brieven, verwijzingen, uitslagen en aanvragen, onderzoeksverslagen en uitwisseling van medicatie gegevens.

De gezondheidszorg beweegt continu mee met nieuwe ontwikkelingen (zoals LSP zorgtoepassingen, eHealth etc.) die veelal vanuit de overheid worden geïnitieerd en gestimuleerd. Daarnaast wordt door de verspreiding van de zorg voor de patiënt de communicatie tussen de verschillende lijnen (1e, 2e en 3e) steeds van groter belang.

Om de nieuwe ontwikkelingen te adopteren en de complete zorgketen te ondersteunen is integratie van de gegevens en de koppelingen tussen verschillende systemen van cruciaal belang. Die koppelingen dienen betrouwbaar, veilig, duurzaam en op basis van landelijk geadapteerde standaarden te zijn.

Beter Healthcare helpt de klant graag om de nieuwe integratie ontwikkelingen tijdig te adopteren en de regie over de gegevens uitwisseling te houden.