shutterstock_125266409 950x320

Impactanalyse bevolkingsonderzoek darmkanker

2013-04-17 Vanuit het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport is besloten dat vanaf september 2013 gestart gaat worden met een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Uiteindelijk is het doel dat alle personen tussen de 55 en 75 jaar eens per twee jaar een uitnodiging krijgen voor een zelftest. Als uit deze test blijkt dat er te veel bloed in het monster zit dan wordt er door een van de screenings organisaties onder het RIVM een intake gesprek ingepland bij een van de gecertificeerde scopie centra. Het Ziekenhuis Amstelland heeft besloten mee te doen als colonoscopie centrum.

Deelname aan het project houdt in dat er meer en gestructureerde informatie uitgewisseld moet worden met onder andere het ColonIS systeem van het RIVM. Verder kan deelname aan het project impact hebben op het hele colonoscopie proces. Wanneer er voor het onderzoek meer informatie verzameld en verstuurd moet worden dan moet het werk proces daarop aangepast worden. Daarnaast zijn er veranderingen in de informatie systemen (informatie systemen zijn niet altijd digitaal maar kunnen ook papieren systemen zijn) nodig om de uitwisseling van de gegevens mogelijk te maken. 

Wij voeren voor het Ziekenhuis Amstelland een quickscan uit met als doel het opzetten van een eerste minimaal werkbare oplossing en inventarisatie van de impact op werkproces. Daarnaast voeren wij een inventarisatie uit van de benodigde eisen en wensen voor de lange termijn ondersteuning. 

Voor meer informatie betreffende het Bevolkingsonderzoek darmkanker hierbij de link naar de website van RIVM:

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport