EPD 950 x 320 II

Het EPD/ECD moet de gebruikers ondersteunen

Snellere en betere zorg

Meer dan een dossier, is het elektronisch patiëntendossier (EPD) of het elektronisch cliënten dossier (ECD) de spil van het Nederlandse zorgstelsel. Het EPD/ECD moet functioneren als actieve grondslag voor een hele serie van zorggerelateerde processen. Behalve de verwerking van statistische gegevens en sturing op kerngetallen, hebben we het dan over verwijzing en opvolging, controle op de uitvoering, beschikbaarheid van middelen, budgettering en de inzet van personeel. Bij een juist gebruik leidt dit tot snellere en betere zorg aan de patiënt.

Denken vanuit de workflow

Implementatie van het EPD/ECD  moet het totale zorgproces optimaliseren, vinden wij. Als het een platte database is met een programma voor gegevensinvoer, mis je een kans. Denken vanuit de workflow is de basis. Dan worden ook de efficiencyslagen gemaakt waar werken met het systeem op mikt.

Sterke focus op de gebruikersorganisatie

EPD/ECD is geen ‘IT-feestje’, maar een echte gebruikersapplicatie. En moet dus vanuit de operationele eisen en wensen worden opgetuigd. Doel is de medewerker daadwerkelijk te ondersteunen. Onze centrale vraag aan de zorgverlener is: hoe maak ik je werk makkelijker, hoe kunnen wij je werk beter ondersteunen, hoe verbeteren we de zorgpocessen? Alleen zo kan IT haar rol vervullen. Onze consultants combineren hun omvangrijke expertise daarom met een sterke focus op de gebruikersorganisatie en de mens hierbinnen.

GO LIVE ONDERSTEUNING

Vanuit de praktijk weten wij dat de eerste weken na de productiestart kritisch zijn voor de acceptatie en sentimenten over het functioneren van het systeem. Wij begeleiden de gebruikers de eerste weken na de productiestart  en met de juiste kundige uitleg op de werkplek worden de gebruikers vertrouwd met de nieuwe werkomgeving. 

Beter Healthcare consultants hebben praktijkervaring met onder meer de volgende EPD's: Chipsoft, i.s.h.med, Mckesson Xcare, Epic en ECD's: Psygis Quarant, Impulse, Cura