test EMS

Atrium MC live met EMS

Op 1 juni j.l. heeft Atrium MC (die sinds 1 juli verder gaat onder de naam Zuyderland Medisch Centrum) het Elektronisch Medicatiesysteem (EMS) succesvol in gebruik genomen. Na anderhalf jaar voorbereiding onder leiding van Beter Healthcare is het EMS Vipharma van VCD ‘big bang’ live gegaan met de apotheekprocessen en voorschrijven en toedieningsregistratie in de kliniek.

Inhoudelijke ondersteuning bij een complexe situatie

Beter Healthcare heeft dit project begeleid door de projectleider te leveren en consultants die de verschillende werkgroepen inhoudelijk hebben ondersteund in de uitvoering van de activiteiten. Ulco de Boer, projectleider EMS: “Het bijzondere aan dit project was dat één ziekenhuis (Orbis MC) al gebruik maakte van Vipharma en dat het andere ziekenhuis (Atrium MC) hierbij aan moest sluiten terwijl het op sommige onderdelen andere werkprocessen heeft. Daarnaast liep ook nog het fusietraject en de invoering van een nieuw EPD.”

“Het project stond onder grote druk omdat het EMS gelijk live moest gaan met het EPD” aldus André Krings, ziekenhuisapotheker / afdelingshoofd van de ziekenhuisapotheek  van Zuyderland locatie Heerlen. “Naast het project, wat veel tijd in beslag nam voor een aantal apotheekmedewerkers, bleef ook de winkel open met de dagelijkse werkzaamheden. We hebben gebruik kunnen maken van de ervaring van onze fusiepartner Orbis maar er waren toch ook verschillen in het werkproces. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van medicatierobots zoals de Swisslog. Om die gekoppeld te krijgen aan het EMS was voor VCD een hele uitdaging, maar het is gelukt. Er moeten wel nog een aantal issues worden opgelost.”

Systeem geeft nieuwe mogelijkheden

“De eerste paar weken was het voor iedereen erg wennen aan het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijze maar nu komen we zo langzamerhand weer toe aan de dagelijkse werkzaamheden. We zijn blij met het systeem omdat het ons ook nieuwe mogelijkheden geeft. Maar we zijn er nog niet. De laatste restpunten van het project worden nog uitgevoerd. Ook gaan we nu in een vervolg project met onze externe klanten bekijken welke mogelijkheden er voor hun zijn op het gebied van EMS.”

“Beter Healthcare heeft ons prima ondersteund door te sturen op de resultaten van het project. De fusie en daarmee benodigde harmonisatie van de processen was een extra complicerende factor in het project maar dat hebben de consultants van Beter Healthcare goed begeleid.  De consultants beheersen de voorschrijf en apotheek processen maar hebben ook verstand van en aandacht voor de overall ziekenhuisprocessen.”