EVD 950 x 320

Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD)

Het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Anamnese, Scores (zoals SNAQ, Delier etc.), vitaalwaarden, vochtbalans
  • Verpleegplan
  • Rapportage en verslagen
  • Ordering en communciatie tussen zorgverleners

 

De invoering en implementatie van een EVD is qua omvang en impact gelijk aan een EPD (elektronisch patiënten dossier) project. Immers, het EVD is een andere ingang in het totale patiënten dossier voor en door een specifieke groep zorgprofessionals. Bij het EVD hoort ook de ontsluiting naar gegevens uit het ZIS, protocollen en eventuele specialistische deelapplicaties. 

Vaak wordt de invoering van een EVD ook aangegrepen om het methodisch handelen en registreren in te voeren, dan wel extra te benadrukken. Denk hierbij aan verpleegplan methodieken en standaarden zoals Gordon, NIC, NOC, Nanda etc.

De consultants van Beter Healthcare hebben diepgaande kennis van dit onderwerp. Enerzijds via opleiding, praktijkervaring in het verpleegkundig proces en betrokkenheid bij organisaties als de V&VN, anderzijds bij ontwikkeling en betrokkenheid bij implementaties van Elektronisch Verpleegkundige Dossiers (EVD).