Cursus 950 x 320

Eindgebruikers training

Wij hebben positieve ervaring met het ontwikkelen van eindgebruikers trainingen vanuit het proces, wat zorgt voor een hoge herkenbaarheid en acceptatie bij de gebruikers. Wij doen dit voor verschillende soorten applicaties zoals Chipsoft, SAP, i.s.h.med, Epic en andere.

Vanuit het proces

Wij ontwikkelen samen met u de training vanuit het proces. Wij stellen een proces model op en definiëren use cases die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Door die herkenbaarheid heeft de training veel meer effect en zal de gebruikersacceptatie hoger zijn. 

Onderdelen waarin wij training hebben gegeven zijn:

 • Poliklinisch proces (poliklinieken, functieafdelingen)
 • Klinisch proces (opname en verpleegafdeling)
 • Patiënten administratie
 • Afsprakenplanning, agendabeheer 
 • Ordercommunicatie
 • OK
 • SEH
 • DBC - DOT
 • EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
 • EVD (Elektronisch Verpleegkundig Dossier) 
 • EVS