Orbis 950x320

Succesvolle DOT implementatie bij Orbis medisch centrum

18 december 2012- Net als alle andere ziekenhuizen stond Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen voor de uitdaging om DOT zowel organisatorisch als systeemtechnisch te implementeren. 

De DOT registratie raakt het primaire proces en is afhankelijk van verschillende actoren. Zowel administratief als inhoudelijk vraagt dit een hoge mate van kennis en discipline rondom het DBC registratieproces. Naast heldere eenduidige instructies en voorlichting worden er ook hoge eisen gesteld aan een valide registratie.  Als vanzelfsprekend speelt het ZIS bij de vormgeving van de geautomatiseerde registratie en controlemaatregelen een grote rol. De registratie van DBC’s en zorgactiviteiten vereisen een nauwkeurige werkwijze en een optimale ondersteuning van het systeem.

Orbis maakt gebruik van SAP en heeft, samen met de 7 andere SAP ziekenhuizen verenigd in de VsapGZ, een bijdrage geleverd aan de functionele specificaties en ontwikkeling van de DOT registratie op basis van de landelijke richtlijnen. Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling was dat er een naadloze aansluiting van ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ DBC systematiek zou zijn, zonder informatieverlies en met behoud van gebruikersvriendelijkheid. Een belangrijk voordeel van SAP is dat de  DOT systematiek geen zelfstandige module is maar volledig geïntegreerd is in de logistieke- en zorginhoudelijke processen. Opname- en bezoekplanning, verrichtingenregistratie en ordercommunicatie vormen de basis voor een optimale DBC registratie. Daarmee is het mogelijk om noodzakelijke DBC gegevens zoals verwijzend zorgtraject of afsluitregels voor een belangrijk deel automatisch te kunnen afleiden.

Orbis beschikt over veel interne expertise en de organisatie is tijdig begonnen aan het verbeteren van de administratieve processen.Voor de implementatie van de nieuwe SAP functionaliteiten met betrekking tot de registratie van DBC’s, het afsluiten op basis van de landelijke afsluitregels en de aansluiting met de Grouper heeft de organisatie tevens gebruik gemaakt van externe expertise van Beter Healthcare. Tineke Stoots, Consultant bij Beter Healthcare, heeft hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zij is sinds 2004, bij de invoering van de DBC methodiek, betrokken geweest bij de ontwikkeling van de registratie, validatie en facturatie module in SAP. Met haar inhoudelijke kennis en kunde van de DBC en DOT systematiek in combinatie met haar jarenlange SAP ervaring naast een uitgebreide proceskennis heeft zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze succesvolle implementatie bij Orbis.