42503770 (2)

Customer Journey - CRM IN DE ZORG wordt van steeds groter belang!

In de Zorg is er steeds meer aandacht voor de totale beleving van de patiënt, vanaf het eerste contact tot ver na de behandeling. Dit wordt de Customer Journey maar ook Patient Engagement genoemd. Daarnaast is het steeds belangrijker om alle andere relaties zoals de verwijzers, de zorgkantoren, ouders, kinderen, mantelzorgers, etc te managen.  Hierdoor wordt het behouden van contact en het vastleggen van deze relaties, contacten en communicatie cruciaal  om voor te blijven op de concurrentie. Deze omslag heeft impact op strategisch-, organisatorisch en procesmatig niveau met als mogelijk resultaat wijzigingen binnen het IT landschap. Dit betreft onder andere de volgende zaken:

 • Managen relatie met (toekomstige) cliënten
  • Vanaf eerste interesse moment - leadmanagement
  • Intakeproces
  • Communicatie
  • Evaluatie behandeling – outcome management
 • Onderhouden relatie en communicatie met partners
 • Onderhouden relatie en communicatie met verwijzers - verwijzersmanagement
 • Onderhouden relatie en communicatie met zorgkantoren
 • Contactbeheer / Communicatie
 • Bepalen van markt- en cliëntbehoeften op basis van analyse
 • Gericht promoten en verkopen van (additionele) producten en diensten
 • Servicemanagement
 • Klachtregistratie en -afhandeling
 • Integratie met bijvoorbeeld DMS

Onze consultants kunnen u ondersteunen in het analyseproces om  in kaart te brengen hoe u uw CRM processen kan inrichten. Dit doen we door middel van :

 • Quick scan
 • Proces & IT-analyse
 • Faciliteren van awareness sessies
 • Opstellen Programma van Eisen

Vervolgens helpen wij u bij de eventuele pakketselectie, het plan van aanpak voor de uitvoering van de voorgestelde processen en het implementeren ervan binnen uw organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales