business consultancy 950 x 320

Business consultancy

Hoe vind je de aansluiting tussen het beleid van de zorginstelling, inclusief het medisch beleid, en de daarvoor essentiële ondersteuning van een technische oplossing (programmatuur, apparatuur, infrastructuur, diensten)? Dat laatste zou een afgeleide moeten zijn, maar is vaak een beslissing op zich. “We moeten nu echt naar zo’n oplossing op zoek” is een vaak gehoorde uitspraak.

Wij zijn in staat om u te adviseren inzake het beleid behorende bij dit specifieke vakgebied. Dat hieraan behoefte is, blijkt uit de opkomst van de Chief Information Officer, maar niet elke instelling kan of wil deze functie op full time basis invullen.

Er wel af en toe gebruik van kunnen maken is dan een prettige optie. Beter Healthcare kan hier samen met u komen tot een passende invulling.